PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Ewa Szafranek

Stanowisko: Samodzielna księgowa

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 207

Telefon: 683282319

Fax: 683282675

Adres E-mail:

Strona www: www.adm.uz.zgora.pl/html/pion_kwestora.php?dzial=3&sekcja=2

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: