PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Andrzej Słomski

Stanowisko: Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Laboratorium Inżynierii Mechanicznej

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 405

Telefon: 683282307

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: