PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Marzena Góralczyk

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy wykładowca (dr)

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 125

Telefon: 683282314

Adres E-mail:

Uwagi: dyżur czwartek od 11.00 do 13.00

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik