PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

Dyscypliny naukowe:
inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7934-8058

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 31

Telefon: 789441955

Telefon: 683282949

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: