PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Emil Panek

Dyscypliny naukowe:
ekonomia i finanse; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7950-1689

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 144

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke