PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Wojciech Lewandowski

Dyscypliny naukowe:
astronomia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0513-9442

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Zakład Radioastronomii

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 016

Telefon: 789441999

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia