PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Tadeusz Gil

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Pracownia Inżynierii Elektrycznej

Pokój: 104

Telefon: 683282548

Telefon: 789441687

Telefon: 683282538

Fax: 683247293

Adres E-mail:

Uwagi: Kierownik Pracowni Inżynierii Elektrycznej (PIE)

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki