PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Grzegorz Arkit

ORCID: 0000-0001-6561-1724

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Specjalista-programista baz danych

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia oprogramowania i komputeryzacji zarządzania Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 105

Telefon: 603747485

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: