PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Anetta Barska

Dyscypliny naukowe:
ekonomia i finanse; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7413-1781

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Makroekonomii i Finansów

Adres: A-05 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50d, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 1A

Telefon: 3282295

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke