PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Agnieszka Opalińska

ORCID: 0000-0001-9687-1897

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Organizacji Administracji Publicznej

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: http://www.wpa.uz.zgora.pl/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: