PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Marta Skiba

Dyscypliny naukowe:
inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
architektura i urbanistyka; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4248-0378

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki / Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzenneogo

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 307, 308, 401

Telefon: 683282308

Telefon: 789441492

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Architektury i Urbanistyki
Dyrektor Instytutu