PERS - System Informacji o Pracownikach

Barbara Żmudzin

Stanowisko: Zastępca kierownika

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 213

Telefon: 683287319

Adres E-mail:

Strona www: www.adm.uz.zgora.pl/html/pion_kwestora.php?dzial=3&sekcja=2

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: