PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Katarzyna Łasińska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Kanclerz

Jednostka: Kanclerz

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 210a

Telefon: 683282450

Fax: 683282721

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Kanclerz
Kanclerz