PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Andrzej Czyżewski

Dyscypliny naukowe:
ekonomia i finanse; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6233-6824

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 122

Telefon: 3280000

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Ekonomii i Finansów
Dyrektor Instytutu