PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Sebastian Czerwiński

Dyscypliny naukowe:
matematyka; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
informatyka; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7339-4969

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Algebry i Geometrii

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 508

Telefon: 683282850

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga