PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Mirosław Gugała

Dyscypliny naukowe:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0001-9445-078X

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Grafiki - Sitodruk

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: 106

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska