PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Krzysztof Adamczuk

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 402

Telefon: 789441659

Telefon: 683282515

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: