PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Marceli Tureczek

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6888-0276

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Historii / Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki / Pracownia Epigraficzna

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 239

Uwagi: Zastępca Dyrektora Instytutu Historii

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Lucyna Chmielak
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Historii
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia