PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Kamila Dziędzielewicz

Stanowisko: Samodzielna księgowa

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 207

Telefon: 683282319

Fax: 683282675

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: