PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Alfred Staszak

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1318-6513

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Pokój: -

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl