PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Gruszka

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Oficyna Wydawnicza

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 117

Telefon: 683284715

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: