PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Jerzy Motyl

Dyscypliny naukowe:
matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-1724-8040

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 401

Telefon: 683282832

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Pełnione funkcje: