PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Pracownia Romanistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 19 pozycji bibliograficznych
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Julian Ochorowicz in Italia 2020, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: In viaggio: incontri, percezioni e riflessioni lungo il filo della poiesi. Italipolis.: A Cura di Novella Di Nunzio e Antonio Sciacovelli, 2020 / Dario Prola, Stefano Rosatti, Warszawa: Wydawnictwo DiG,.- Volume 2 s. 33--41, ISBN: 9788328601185
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21690] [data modyf. 01-10-2020 14:54]
[20] [1]
2. La Polonia e i polacchi nell'opera di Oriana Fallaci 2020, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Italien-Polen: Kulturtransfer im europäischen Kontext, 2020 / Hrsg. Martin Henzelmann, Christoph Olivier Mayer, Gianluca Olcese, Berlin: Peter Lang Verlag, s. 163--176, ISBN: 9783631818107
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21685] [data modyf. 30-09-2020 14:09]
[20] [1]
3. "Grzechy powszednie i śmiertelne", czyli Oriana Fallaci za kulisami Hollywood i Cinecittá 2019, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze, 2019 / red. nauk. Dorota Kulczycka. tom 13, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 133--142, ISBN: 9788378423591
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20944] [data modyf. 17-06-2019 09:03]
[20] [1]
4. Między etyką, estetyką i skutecznością komunikacyjną: idiostyl wczesnych książek Oriany Fallaci 2019, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018: Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 277--288, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20879] [data modyf. 30-04-2019 11:23]
[20] [1]
5. Od Strzelców do Delirium. Progresywne początki Ivana Fossetiego 2019, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Unisono w wielogłosie VI: rock a media, 2019 / pod red. Radosława Marcinkiewicza, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 243--254, ISBN: 9788373958456
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21157] [data modyf. 23-10-2019 09:03]
[20] [1]
6. "Spojrzeć za zamknięte drzwi nieba". Wyścig kosmiczny oczami Oriany Fallaci 2019, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Przestworza. Literatura i konteksty kulturowe, 2019 / red. nauk. Daria Mazur, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, (Przestrzeń w kulturze współczesnej, T. 5), s. 154--164, ISBN: 9788380182240
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20977] [data modyf. 09-07-2019 09:41]
[20] [1]
7. Unisono a due voci: Oriana Fallaci intervista sé stessa. L'Apocalisse 2019, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: ALTRE. Il doppio e le alterita femminili nella cultura italiana ed europea, 2019 / a cura di Anna Tylusińska-Kowalska, Dominika Lipszyc, Giulia Cilloni-Gaździńska, Warszawa: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, s. 61--72, ISBN: 9788394659912
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21229] [data modyf. 21-11-2019 12:10]
[20] [1]
8. "Jesteście najlepszym, co mam". Oriana Fallaci jako córka 2018, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki, 2018 / red. nauk. Nel Bielniak, ALeksandra Urban-Podolan. Tom 11, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 133--147, ISBN: 9788378423584
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21047] [data modyf. 11-09-2019 11:08]
[20] [1]
9. "Ten, którego będę nazywać moim bratem". Przyjaźń według Oriany Fallaci 2018, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Oblicza przyjaźni w języku, kulturze i literaturze, 2018 / red. nauk. Alina Jackiewicz, Marzena Będkowska-Obłąk, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 163--176, ISBN: 9788378805052
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20152] [data modyf. 04-06-2018 10:09]
[20] [1]
10. "Anche la pietra e stata arsa dal fuoco". Il fuoco e la morte in "Niente e cosi sia" di Oriana Fallaci 2017, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell'arte italiana e polacca: approccio interdisciplinare e interculturale, 2017 / a cura di Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Firenze - Katowice: Franco Cesati Editore, University of Silesia Press, s. 199--212, ISBN: 9788876676277 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4232857&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19638] [data modyf. 15-12-2017 09:14]
[20] [1]
11. "Excusatio non petita", czyli wprowadzenie do tomu i tegoż usprawiedliwienie 2017, Davide Artico , Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Płynne Włochy, 2017, Katowice: Wydawnictwo Gnome, s. 9--15, ISBN: 9788363268459
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18842] [data modyf. 16-03-2017 11:24]
[2.5] [0.5]
12. Granice moralności w polityce: "Książe" Niccolo Machiavellego 2017, Beata Dąbrowska , Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Płynne Włochy, 2017, Katowice: Wydawnictwo Gnome, s. 44--58, ISBN: 9788363268459
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18843] [data modyf. 16-03-2017 11:29]
[2.5] [0.5]
13. "Ja zakochana w życiu, a Ty zakochany w śmierci" - Pier Paolo Pasolini według Oriany Fallaci 2017, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Światło - cień. Językowy wymiar kontrastu, 2017 / pod red. Marzeny Będkowskiej-Obłąk i Aliny Jackiewicz, Kraków: Wydawnictwo LIBRON, s. 139--153, ISBN: 9788365705334
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19628] [data modyf. 12-12-2017 12:46]
[5] [1]
14. "Jestem florentynką". Meandry tożsamości Oriany Fallaci 2017, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Tożsamość. Kultura. Nowoczesność, 2017 / pod red. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza, Ireneusza Szczukowskiego. T. 1, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 192--206, ISBN: 9788380181243 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4073718&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19148] [data modyf. 12-06-2017 11:48]
[20] [1]
15. "Niente quanto una guera ingiusta, frantuma la dignita dell' uomo". Il volto dell'arto in niente e cosi sia e saigon e cosi sia di oriana fallaci. 2017, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, W: Dal nemico alla coralitá: Immagini ed esperienze dell?altro nelle rappresentazioni della guerra degli ultimi cento anni, 2017 / Alessandro Baldacci, -: LoGisma editore, s. 249--257, ISBN: 9788897530923
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20150] [data modyf. 04-06-2018 09:57]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Elogio dell'entropia: Insciallah di Oriana Fallaci 2019, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, Mnemosyne, o la costruzione del senso, 173--187, ISSN: 2031-8502,
Słowa kluczowe: Authobiography, Caos, Entropy, Fallaci, Metaliterary games
Kod: CZR-ZAG BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24231] [data modyf. 09-07-2019 09:21]
[5] [1]
2. "L'eta d'oro della Vita". La vecchiaia di Oriana Fallaci 2018, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, Studia Romanica Posnaniensia, 45, nr 3, 49--58, ISSN: 0137-2475, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Italian narrative, Oriana Fellaci, illnes, motherhood, old age
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 14) DOI: 10.14746/strop.2018.453.005 Cytowania wg Scopus: 0 [07-06-2021]
[AWCZ-23229] [data modyf. 29-10-2018 09:01]
[14] [1]
3. Reportaż a emocje na przykładzie "Quel giorno sulla Luna" Oriany Fallaci 2017, Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, Literaturoznawstwo, nr 11, 99--114, ISSN: 1897-340X, eISSN: 2451-1595, bibliogr. summ. https://polona.pl/item/reportaz-a-emocje-na-przykladzie-quel-giorno-sulla-luna-oriany-fallaci,MTIzNDQyNDAx/0/#info:metadata
Słowa kluczowe: autoprezentacja, eksplicytny model narratywizacji afektu, emocjonalność, reportaż, subiekywizm
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 3)
[AWCZ-23230] [data modyf. 29-10-2018 09:37]
[3] [1]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Płynne Włochy 2017, / (Red.) Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, .- Katowice: Wydawnictwo GNOME, 2017.- ISBN: 9788363268459
Kod: RED-MON-INNE BibTeX (pkt. 5)
[RED-5557] [data modyf. 16-03-2017 11:20]