PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Romanistyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Witold Kowalski
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Dorota Hebisz
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!