PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Leszek Szymański

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 12 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Modal auxiliaries and aspect in contemporary American English - a corpus-based study 2019, Leszek Szymański, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 211, , ISBN: 9788378423713,
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 100)
[WZ-14925] [data modyf. 18-03-2019 11:24]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. The Interplay of the Conversational Backgrounds of the English Modal "Can" and the Vendlerian Lexical Aspectual Classes 2019, Leszek Szymański, W: New Perspectives in English and American Studies, 2019 / ed. by Magdalena Szczyrbak, Zbigniew Mazur, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 150--168, ISBN: 9788323346876
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21264] [data modyf. 30-12-2019 11:41]
[20] [1]
2. The synergy of conversational backgrounds and the aktionsart in the semantics of English modals exemplified with must and the bare infinitive in contemporary American English 2018, Leszek Szymański, W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 141--153, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19888] [data modyf. 01-03-2018 13:11]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. A corpus-based analysis of the modal can with theperfect in American English from a synchronic anddiachronic perspective 2021, Leszek Szymański, Studia Neophilologica, 1--28, ISSN: 0039-3274, eISSN: 1651-2308, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Modality, epistemic "can", modality-aspect interaction, modality-negation interaction, perfect
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1080/00393274.2020.1846613 Cytowania wg Scopus: 0 [07-06-2021]
[AWCZ-31900] [data modyf. 17-05-2021 10:08]
[140] [1]
2. Terminologia związana z tłem konwersacyjnym w opisie modalności językowej oraz propozycja jej przekładu na język polski 2021, Leszek Szymański, Język Polski, z. 1, 31--43, ISSN: 0021-6941, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: modalność, pole semantyczne wyrażeń modalnych, terminologia, tło konwersacyjne
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.31286/JP.101.1.3
[AWCZ-31916] [data modyf. 28-05-2021 09:49]
[70] [1]
3. Predicate structure and the semantics of the English modal verb 'should' 2020, Leszek Szymański, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. LXXVI, 373--392, ISSN: 0032-3802, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: modal meaning, modal predicate, modality, predicate structure
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.5604/01.3001.0014.6662
[AWCZ-26094] [data modyf. 28-01-2021 09:03]
[70] [1]
4. Severed Language Contacts: Two Examples from the History of English 2019, Leszek Szymański, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia, z. 109, 136--145, ISSN: 1641-7666, eISSN: 1898-8709, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English Reformation, external history of English, independence of the United States, linguistic situation, the English language
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.15584/sar.2019.16.9
[AWCZ-25351] [data modyf. 04-06-2020 10:08]
[5] [1]
5. The semantic field of the English modal auxiliary can interacting with the grammatical aspect of the main verb in Contemporary American English 2019, Leszek Szymański, Brno Studies in English, Vol. 45, No. 1, 75--94, ISSN: 0524-6881, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: grammatical aspect, modal auxiliary, modality, modality-aspect interaction
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.5817/BSE2019-1-5 Cytowania wg Scopus: 1 [07-06-2021]
[AWCZ-24136] [data modyf. 06-06-2019 11:17]
[40] [1]
6. An empirical investigation of the allegedly non-normative modal predicate with must, not, and the perfect infinitive of the main verb 2017, Leszek Szymański, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXXIII, 247--258, ISSN: 0032-3802, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aspekt perfect, bezokolicznik przeszły (perfect infinitive), codified norm, interakcja modalności z negacją i aspektem, modality, modality-negation-aspect interaction, modalność, negacja, negation, norma skodyfikowana, perfect aspect, perfect infinitive
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13)
[AWCZ-22438] [data modyf. 28-02-2018 13:07]
[13] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. The Interplay of Conversational Backgrounds of the English Modal Can and Event Time Schemata from the Kratzerian Perspective 2017, Leszek Szymański, W: New perspectives in english and american studies: The Fourteenth International Conference on English and American Literature and Culture. Book of abstracts, Kraków, Polska, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2017, s. 130, ISBN: - - [abstract]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22578] [data modyf. 24-04-2017 09:41]
2. Verb form, event and viewpoint - English aspect(s) revisited : Book of Abstracts 2017, Leszek Szymański, W: Fifth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics PhiLang2017, Łódź, Polska, Łódź: Department of English and General Linguistics Institute of English Studies University of Łódź, 2017, s. 99, ISBN: - - [abstract]
Słowa kluczowe: grammatical aspect, semantic aspect, time schemata, time semantics, viewpoint aspect
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22584] [data modyf. 28-04-2017 11:01]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Interdisciplinary views on the English language, literature and culture 2018, / (Red.) Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Mobley, Marek Smoluk, .- Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 324.- ISBN: 9788394656904
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5691] [data modyf. 01-03-2018 12:23]