PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Mariusz Kruk

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 45 pozycji bibliograficznych
31 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Investigating Dynamic Relationships Among Individual Difference Variables in Learning English as a Foreign Language in a Virtual World, 2021, Mariusz Kruk , Switzerland: Springer Nature Verlag (#), s. 148, (Second Language Learning and Teaching), ISBN: 9783030652685,
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120) DOI: 10.1007/978-3-030-65269-2
[WZ-15668] [data modyf. 08-09-2021 13:01]
[120] [1]
2. Boredom in the Foreign Language Classroom : A Micro-Perspective, 2020, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Switzerland: Springer Verlag (#), s. 116, (Second Language Learning and Teaching), ISBN: 9783030507688,
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120) DOI: 10.1007/978-3-030-50769-5
[WZ-15410] [data modyf. 06-09-2021 08:18]
[49.2] [0.41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. The Changing Nature of Foreign Language Anxiety: The Case of Individual Learners, 2021, Mariusz Kruk , Joanna Zawodniak , W: Investigating Individual Learner Differences in Second Language Learning, 2021 / ed. Mirosław Pawlak, Cham: Springer (#), (Second Language Learning and Teaching), s. 49--72, ISBN: 9783030757267 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-75726-7#about
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-75726-7
[WZCZ-22091] [data modyf. 21-06-2021 09:05]
[10] [0.5]
2. Retrospektywne studium nudy doświadczanej podczas nauki języków angielskiego i niemieckiego, 2019, Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , W: Zbliżenia 5. Językoznawstwo - literaturoznawstwo - translatologia, 2019 / red. Marta Woźnicka, Anna Stolarczyk-Gembiak, Marcin Trojszczak, Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, s. 215--228, ISBN: 9788365038326 https://ksiegarnia.pwn.pl/Zblizenia-5.-Jezykoznawstwo-literaturoznawstwo-translatologia,814252189,p.html
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21216] [data modyf. 23-06-2021 10:11]
[2.5] [0.5]
3. Autonomy held in the hand or the use of mobile devices by advancedlearners of English, 2018, Mariusz Kruk , W: CALL for Mobility, 2018 / Eds. Joanna Pitura, Shannon Sauro, Berlin: Peter Lang GmbH (#), (Studies in Computer Assisted Language Learning), s. 97--111, ISBN: 9783631748367
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.3726/b13451
[WZCZ-20185] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
4. Boredom in practical English language classes: Insights from interview data, 2018, Mariusz Kruk , Joanna Zawodniak , W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego (#), s. 177--191, ISBN: 9788394656904 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4266984&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19890] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[10] [0.5]
5. Teaching Grammar in Virtual Worlds: The Case of the English Present Simple Tense, 2018, Mariusz Kruk , W: Handbook of Research on Integrating Technology Into Contemporary Language Learning and Teaching, 2018 / Eds. Bin Zou, Michael Thomas, -: IGI Global, s. 477--492, ISBN: 9781522551409
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.4018/978-1-5225-5140-9
[WZCZ-19800] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
6. The contribution of metaphor to university students' explicit knowledge about ELT methodology., 2018, Mariusz Kruk , Joanna Zawodniak , W: Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalized World, 2018 / eds. Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, -: Springer International Publishing AG (#), (Second Language Learning and Teaching), s. 271--286, ISBN: 9783319669755
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-66975-5
[WZCZ-19354] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[10] [0.5]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. A longitudinal study of the subdomains of boredom in practical English language classes in an online setting: A factor of curves latent growth modeling , 2021, Mariusz Kruk , Majid Elahi Shirvan , Mirosław Pawlak , Tahereh Taheriane , Elham Yazdanmehr , Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1--10, ISSN: 0143-4632, eISSN: 1747-7557, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Boredom in English language classes in an online setting, disengagement, factor of curves modeling, lack of satisfaction or challenge, monotony and repetitiveness
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1080/01434632.2021.2006404
Cytowania wg WOS: 11 [05-06-2023] , JIF: 1.961
[AWCZ-32691] [data modyf. 30-06-2022 09:35]
[31.3] [0.45]
2. Activity-induced boredom in online EFL classes, 2021, Ali Derakhshan , Mariusz Kruk , Mostafa Mehdizadeh , Mirosław Pawlak , ELT Journal, Vol. 76, Iss. 1, 58--68, ISSN: 0951-0893, eISSN: 1477-4526,
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1093/elt/ccab072
Cytowania wg WOS: 27 [05-06-2023] , JIF: 2.481
[AWCZ-32605] [data modyf. 11-07-2022 12:32]
[140] [1]
3. Another look at boredom in language instruction: The role of the predictable and the unexpected, 2021, Mariusz Kruk , Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak , Studies in Second Language Learning and Teaching, Vol. 11, No 1, 15--40, ISSN: 2083-5205, eISSN: 2084-1965, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English as a foreign language, L2 instructions, boredom, micro-perspective, negative emotions
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.14746/ssllt.2021.11.1.2
Cytowania wg WOS: 15 [05-06-2023] , JIF: 2.352
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 29-03-2021
[AWCZ-31870] [data modyf. 01-07-2022 12:35]
[50] [0.5]
4. Boredom as an Aversive Emotion Experienced by English Majors, 2021, Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Mirosław Pawlak , RELC Journal, -, ISSN: 0033-6882, eISSN: 1745-526X,
Słowa kluczowe: advanced learners of English, boredom, boredom in English language classes, individual differences, negative emotions
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1177/0033688220971862
Cytowania wg WOS: 1 [05-06-2023] , JIF: 1.62
[AWCZ-26156] [data modyf. 30-06-2022 09:29]
[28.58] [0.41]
5. Boredom in online classes in the Iranian EFL context: Sources and solutions, 2021, Ali Derakhshan , Mariusz Kruk , Mostafa Mehdizadeh , Mirosław Pawlak , SYSTEM, 101, 1--16, ISSN: 0346-251X, eISSN: 1879-3282, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Boredom, Boredom in online classes, COVID-19 pandemic, Online English learning, Student participation, Teacher-student interaction
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.system.2021.102556
Cytowania wg WOS: 103 [05-06-2023] , JIF: 4.518
[AWCZ-31982] [data modyf. 30-06-2022 14:00]
[100] [1]
6. Boredom in online English language classes: Mediating variables and coping strategies, 2021, Mariusz Kruk , Language Teaching Research, 1--10, ISSN: 1362-1688, eISSN: 1477-0954, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: COVID-19, L2 boredom, content-based courses, coping strategies, emergency-prompted remote teaching, online L2 education, skills-based courses
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1177/13621688211064944
Cytowania wg WOS: 36 [29-05-2023] , JIF: 3.401
[AWCZ-32812] [data modyf. 30-06-2022 14:24]
[200] [1]
7. Boredom in practical English language classes: a longitudinal confirmatory factor analysis-curve of factors model, 2021, Majid Elahi Shirvan , Elham Yazdanmehr , Tahereh Taheriane , Mariusz Kruk , Mirosław Pawlak , Applied Linguistics Review, 1-8, ISSN: 1868-6311, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boredom in practical English language classes, curve of factors model, longitudinal confirmatory factor analysis, longitudinal validity, temporal change
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1515/applirev-2021-0073
Cytowania wg WOS: 8 [05-06-2023] , JIF: 3.063
[AWCZ-32699] [data modyf. 30-06-2022 11:47]
[200] [1]
8. Motivational dynamics in learning English in Second Life, 2021, Mariusz Kruk , ELT Journal, 2021, 1-11, ISSN: 0951-0893, eISSN: 1477-4526, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: Second Life, changes in motivation, informal learning, learning English, virtual worlds
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1093/elt/ccab067
Cytowania wg WOS: 0 [05-06-2023] , JIF: 2.481
[AWCZ-32606] [data modyf. 11-07-2022 12:36]
[140] [1]
9. Using internet resources in the development of English pronunciation: the case of the past tense -ed ending, 2021, Mariusz Kruk , Mirosław Pawlak , Computer Assisted Language Learning, 1--12, ISSN: 0958-8221, eISSN: 1744-3210,
Słowa kluczowe: Internet resources, past tense -ed ending, pronunciation instruction
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1080/09588221.2021.1907416
Cytowania wg WOS: 0 [24-04-2023] , JIF: 5.964
[AWCZ-31868] [data modyf. 01-07-2022 12:34]
[200] [1]
10. Znaczenie determinacji w nauce języka angielskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym, 2021, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Neofilolog, 56, nr 1, 9--22, ISSN: 1429-2173, eISSN: 2545-3971, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cele długofalowe, determinacja, osobowość, różnice indywidualne, wytwałość
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.14746/n.2021.56.1.2
Open Access: Licence: CC-BY-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-03-2021
[AWCZ-31871] [data modyf. 07-05-2021 13:10]
[28.58] [0.41]
11. A Comparative Study of the Experience of Boredom in the L2 and L3 Classroom, 2020, Mariusz Kruk , Joanna Zawodniak , English Teaching & Learning, 1--21, ISSN: 1023-7267,
Słowa kluczowe: Boredom, Dis/engagement, Fluctuations in the levels of boredom, L2 and L3 classroom
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1007/s42321-020-00056-0
Cytowania wg WOS: 21 [29-05-2023]
[AWCZ-25645] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [0.5]
12. Drugie życie, czyli o doświadczeniach studentów filologii angielskiej w świecie wirtualnym Second Life, 2020, Mariusz Kruk , Mirosław Pawlak , Języki Obce w Szkole, nr 4, 11-17, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-26157] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[2.5] [0.5]
13. Fluctuations in self-perceived foreign language anxiety during visits to Second Life: a case study, 2020, Mariusz Kruk , Innovation in Language Learning and Teaching, 1--14, ISSN: 1750-1229, eISSN: 1750-1237, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Changes in self-perceived, Second Life, case study, foreign language anxiety, informal learning
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/17501229.2020.1813737
Cytowania wg WOS: 0 [05-06-2023]
[AWCZ-25627] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[100] [1]
14. Individual trajectories of boredom in learning English as a foreign language at the university level: insights from three students' self-reported experience, 2020, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Innovation in Language Learning and Teaching, 1--13, ISSN: 1750-1229, eISSN: 1750-1237, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Boredom, disengagement, individual trajectories
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/17501229.2020.1767108
Cytowania wg WOS: 26 [01-05-2023]
[AWCZ-25443] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[50] [0.5]
15. Investigating factors responsible for boredom in English classes: The case of advanced learners, 2020, Mirosław Pawlak , Mariusz Kruk , Joanna Zawodniak , Sławomir Pasikowski , SYSTEM, Vol. 91, 1--10, ISSN: 0346-251X, eISSN: 1879-3282, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Boredom, Boredom in English language classes, Boredom proneness
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.system.2020.102259
Cytowania wg WOS: 55 [29-05-2023] , JIF: 3.167
[AWCZ-25181] [data modyf. 05-05-2022 12:43]
[50] [0.5]
16. Investigating individual trajectories in experiencing boredom in the language classroom: The case of 11 Polish students of English, 2020, Mirosław Pawlak , Mariusz Kruk , Joanna Zawodniak , Language Teaching Research, Vol. 26, Issue 4, 1--17, ISSN: 1362-1688, eISSN: 1477-0954, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boredom, disengagement, individual learner differences, individual trajectories, learning English
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1177/1362168820914004
Cytowania wg WOS: 35 [22-05-2023] , JIF: 3.899
[AWCZ-25180] [data modyf. 13-09-2022 09:19]
[100] [0.5]
17. The neglected emotion of boredom in teaching English to advanced learners, 2020, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , International Journal of Applied Linguistics, 1--13, ISSN: 0802-6106, eISSN: 1473-4192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: (the intensity of) boredom, challenge, dis/engagement, individual difference factors, stimulation
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1111/ijal.12302
Cytowania wg WOS: 23 [05-06-2023] , JIF: 1.267
[AWCZ-25442] [data modyf. 06-05-2022 14:56]
[50] [0.5]
18. Variation in experiencing boredom during self-directed learning in a virtual world. The case of one English major , 2020, Mariusz Kruk , Australian Review of Applied Linguistics, 1--11, ISSN: 0155-0640, eISSN: 1833-7139, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Second Life, boredom in language learning, case study, fluctuations in self-perceived boredom levels, informal learning, self-directed learning
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1075/aral.19050.kru
Cytowania wg WOS: 2 [22-05-2023]
[AWCZ-25629] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[40] [1]
19. Boredom in the English language classroom: An investigation of three language learners, 2019, Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Konińskie Studia Językowe: Change, development and achievement in the L2classroom: Thinking back and looking ahead (Special Issue), tom 7, nr 2, 197--214, ISSN: 2353-1983, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boredom, boredom proneness, complex dynamic systems, disengagement;
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.30438/ksj.2019.7.2.5
[AWCZ-25177] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[10] [0.5]
20. Changes in self-perceived willingness to communicate during visits to Second Life: a case study, 2019, Mariusz Kruk , The Language Learning Journal, 2019, ISSN: 0957-1736, eISSN: 1753-2167, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Changes In Self-perceived Willingness To Communicate, Second Life, case study, informal learning
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/09571736.2018.1554692
Cytowania wg WOS: 3 [05-06-2023]
[AWCZ-23927] [data modyf. 21-06-2021 12:41]
[100] [1]
21. Dynamicity of perceived willingness to communicate, motivation, boredom and anxiety in Second Life: the case of two advanced learners of English, 2019, Mariusz Kruk , Computer Assisted Language Learning, 2019, 1--27, ISSN: 0958-8221, eISSN: 1744-3210, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: changes in the levels of WTC, language anxiety and boredom, motivation, the complex dynamic systems, virtual worlds
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1080/09588221.2019.1677722
Cytowania wg WOS: 46 [15-05-2023]
[AWCZ-24567] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[200] [1]
22. Ewaluacja narzędzi badania nudy na zajęciach z praktycznej nauki języka angielskiego z perspektywy makro i mikro, 2019, Joanna Zawodniak , Mirosław Pawlak , Mariusz Kruk , Neofilolog, nr 53/2, 155--170, ISSN: 1429-2173, eISSN: 2545-3971, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: narzędzia pomiaru nudy, nuda, ocenianie nudy, zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.14746/n.2019.53.2.10
[AWCZ-25175] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[28.58] [0.41]
23. O nudzie i przeciw nudzie w klasie językowej, 2019, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Języki Obce w Szkole, nr 3, 23--27, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-25174] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[1.67] [0.33]
24. On the possible interactions of varied EFL activities and learning styles with EFL students' motivational changes, 2019, Mariusz Kruk , Joanna Zawodniak , Innovation in Language Learning and Teaching, 178--193, ISSN: 1750-1229, eISSN: 1750-1237,
Słowa kluczowe: Motivational changes, assisted performance, complex dynamic systems theory, emergent behaviors, sociocultural theory
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/17501229.2017.1420654
Cytowania wg WOS: 2 [22-05-2023]
[AWCZ-22304] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[50] [0.5]
25. Changes in foreign language anxiety: A classroom perspective, 2018, Mariusz Kruk , International Journal of Applied Linguistics, 28(1), 31--57, ISSN: 0802-6106, eISSN: 1473-4192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: changes in the levels of anxiety, foreign language anxiety, learning English, longitudinal study, qualitative and quantitative analysis
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1111/ijal.12182
Cytowania wg WOS: 25 [22-05-2023]
[AWCZ-22303] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[25] [1]
26. Motivational dynamics of language learning in retrospect: Results of a study, 2018, Mariusz Kruk , Masoud Mahmoodzadeh , Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány, issue XVIII, no 2, 1--22, ISSN: 2498-4442, eISSN: 1587-1061, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.18460/ANY.2018.2.002
[AWCZ-23401] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [0.5]
27. Porównawcze studium doświadczania nudy w nauce języków drugiego i trzeciego, 2018, Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Applied Linguistics Papers, vol. 25, nr 3, 149--163, ISSN: 2544-9354, bibliogr. tab. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-977a344f-f6e7-4430-b8b8-20aec01e5a7d
Słowa kluczowe: L2 and L3, boredom in the L2, factors responsible for experiencing boredom
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13)
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED,
[AWCZ-23391] [data modyf. 25-05-2021 09:30]
[6.5] [0.5]
28. Wpływ świata wirtualnego 'second life' na zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego i doświadczenia nudy u studentów filologii angielskiej., 2018, Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Neofilolog, nr 50, 65--85, ISSN: 1429-2173, eISSN: 2545-3971, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: second life, zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego, złożone systemy dynamiczne
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7) DOI: 10.14746/n.2018.50.1.5
[AWCZ-23201] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[3.5] [0.5]
29. A look at the advanced learners' use of mobile devices for English language study: Insights from interview data, 2017, Mariusz Kruk , The EUROCALL Review, Vol. 25, No. 2, 18--28, eISSN: 1695-2618, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: advanced EFL learners, learner autonomy, learning English, mobile devices
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.4995/eurocall.2017.7461
[AWCZ-22476] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
30. Nuda a praktyczna nauka języka angielskiego, 2017, Mariusz Kruk , Joanna Zawodniak , Neofilolog, 49(1), 115--131, ISSN: 1429-2173, eISSN: 2545-3971, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: czynności wzbudzające zainteresowanie ucznia, emocje intelektualne, nuda, skłonność do odczuwania nudy
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7) DOI: 10.14746/n.2017.49.1.07
[AWCZ-22125] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[3.5] [0.5]
31. Prospective teachers' experiences in using second life for learning and teaching english, 2017, Mariusz Kruk , Teaching English with Technology, Vol. 17, issue 1, 73--88, bibliogr. rys. summ. https://www.tewtjournal.org/issues/volume-2017/volume-17-issue-1/
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9)
[AWCZ-21014] [data modyf. 17-05-2021 13:40]
[9] [1]
32. Rozważania o zmiennym charakterze motywacji na lekcji języka angielskiego jako obcego wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 2017, Mariusz Kruk , Joanna Zawodniak , Lingwistyka Stosowana, t. 23, nr 3, 135--149, ISSN: 2080-4814, bibliogr. tab. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1185b08a-73e7-4c15-8eb3-76b9bdcd9b37
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13)
[AWCZ-21735] [data modyf. 18-05-2021 09:51]
[6.5] [0.5]
33. Towards conceptualizing boredom as an emotion in the EFL academic context, 2017, Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Jonathan Chumas , Konińskie Studia Językowe, vol. 5, nr 1, 425--441, ISSN: 2353-1983, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: advanced learners of English, boredom, proneness to boredom
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2017.5.4.3
[AWCZ-22792] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[2] [0.33]
34. Zmiany w gotowości komunikacyjnej w języku angielskim u studentów filologii angielskiej w Second Life, 2017, Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , Konińskie Studia Językowe, Vol. 5, No. 2, 203--221, ISSN: 2353-1983, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ. https://www.ksj.pwsz.konin.edu.pl/language/pl/tom-5-nr-12017-copy/?lang=pl
Słowa kluczowe: engagement with language, intramental and intermental factors, the pyramid model, virtual worlds, willingness to communicate
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-22350] [data modyf. 28-09-2021 08:25]
[3] [0.5]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. New technological applications for foreign and second language learning and teaching, 2020, / (Red.) Mariusz Kruk , Mark Peterson , .- Hershey, PA: IGI Global, 2020, s. 389.- ISBN: 9781799825913
Kod: RED-MON-INNE-H BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.4018/978-1-7998-2591-3
[RED-5896] [data modyf. 29-11-2021 09:07]
[2.5] [0.5]
2. Konińskie Studia Językowe Change, development and achievement in the L2classroom: Thinking back and looking ahead (Special Issue), 2019, / (Red.) Joanna Zawodniak , Mariusz Kruk , .- Konin: Wydział Filologiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2019, Tom 7, nr 2, s. 145.- ISSN: 2353-1983
Kod: ROZ-6 BibTeX (pkt. 0)
[RED-5895] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Assessing the Effectiveness of Virtual Technologies in Foreign and Second Language Instruction Seria: Research Essentials Collection, 2019, / (Red.) Mariusz Kruk , .- -: IGI Global Disseminator of Knowledge, 2019, s. 300.- ISBN: 9781522572862
Kod: RED-MON-INNE-H BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.4018/978-1-5225-7286-2
[RED-5810] [data modyf. 29-11-2021 08:52]
[5] [1]