PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Mariusz Kruk

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 38 pozycji bibliograficznych
33 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Investigating Dynamic Relationships Among Individual Difference Variables in Learning English as a Foreign Language in a Virtual World 2021, Mariusz Kruk, Switzerland: Springer Nature Verlag, s. 148, (Second Language Learning and Teaching), ISBN: 9783030652685,
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1007/978-3-030-65269-2
[WZ-15668] [data modyf. 12-02-2021 09:17]
[100] [1]
2. Boredom in the Foreign Language Classroom : A Micro-Perspective 2020, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Switzerland: Springer Verlag, s. 116, (Second Language Learning and Teaching), ISBN: 9783030507688,
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1007/978-3-030-50769-5
[WZ-15410] [data modyf. 06-07-2020 08:37]
[41] [0.41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Retrospektywne studium nudy doświadczanej podczas nauki języków angielskiego i niemieckiego 2019, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, W: Zbliżenia 5. Językoznawstwo - literaturoznawstwo - translatologia, 2019 / red. Marta Woźnicka, Anna Stolarczyk-Gembiak, Marcin Trojszczak, Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, s. 215--228, ISBN: 9788365038326
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21216] [data modyf. 15-11-2019 09:49]
[2.5] [0.5]
2. Autonomy held in the hand or the use of mobile devices by advancedlearners of English 2018, Mariusz Kruk, W: CALL for Mobility, 2018 / Eds. Joanna Pitura, Shannon Sauro, Berlin: Peter Lang GmbH, (Studies in Computer Assisted Language Learning), s. 97--111, ISBN: 9783631748367
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.3726/b13451
[WZCZ-20185] [data modyf. 12-06-2018 12:17]
[20] [1]
3. Boredom in practical English language classes: Insights from interview data 2018, Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 177--191, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19890] [data modyf. 01-03-2018 13:15]
[10] [0.5]
4. Teaching Grammar in Virtual Worlds: The Case of the English Present Simple Tense 2018, Mariusz Kruk, W: Handbook of Research on Integrating Technology Into Contemporary Language Learning and Teaching, 2018 / Eds. Bin Zou, Michael Thomas, -: IGI Global, s. 477--492, ISBN: 9781522551409
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.4018/978-1-5225-5140-9 Cytowania wg Scopus: 0 [07-06-2021]
[WZCZ-19800] [data modyf. 02-02-2018 12:38]
[5] [1]
5. The contribution of metaphor to university students' explicit knowledge about ELT methodology. 2018, Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, W: Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalized World, 2018 / eds. Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, -: Springer International Publishing AG, (Second Language Learning and Teaching), s. 271--286, ISBN: 9783319669755
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-66975-5
[WZCZ-19354] [data modyf. 02-10-2017 14:53]
[10] [0.5]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Another look at boredom in language instruction: The role of the predictable and the unexpected 2021, Mariusz Kruk, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak, Studies in Second Language Learning and Teaching, Vol. 11, No 1, 15--40, ISSN: 2083-5205, eISSN: 2084-1965, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English as a foreign language, L2 instructions, boredom, micro-perspective, negative emotions
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.14746/ssllt.2021.11.1.2 Cytowania wg Scopus: 0 [07-06-2021]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 29-03-2021
[AWCZ-31870] [data modyf. 07-05-2021 12:21]
[50] [0.5]
2. Boredom as an Aversive Emotion Experienced by English Majors 2021, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Mirosław Pawlak , RELC Journal, -, ISSN: 0033-6882,
Słowa kluczowe: advanced learners of English, boredom, boredom in English language classes, individual differences, negative emotions
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1177/0033688220971862 Cytowania wg Scopus: 0 [07-06-2021]
[AWCZ-26156] [data modyf. 12-02-2021 10:33]
[28.58] [0.41]
3. Using internet resources in the development of English pronunciation: the case of the past tense -ed ending 2021, Mariusz Kruk, Mirosław Pawlak , Computer Assisted Language Learning, 1--12, ISSN: 0958-8221, eISSN: 1744-3210,
Słowa kluczowe: Internet resources, past tense -ed ending, pronunciation instruction
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1080/09588221.2021.1907416 Cytowania wg Scopus: 0 [07-06-2021]
[AWCZ-31868] [data modyf. 07-05-2021 10:15]
[200] [1]
4. Znaczenie determinacji w nauce języka angielskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym 2021, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Neofilolog, 56, nr 1, 9--22, ISSN: 1429-2173, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cele długofalowe, determinacja, osobowość, różnice indywidualne, wytwałość
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.14746/n.2021.56.1.2
Open Access: Licence: CC-BY-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-03-2021
[AWCZ-31871] [data modyf. 07-05-2021 12:44]
[6.67] [0.33]
5. A Comparative Study of the Experience of Boredom in the L2 and L3 Classroom 2020, Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, English Teaching & Learning, 1--21, ISSN: 1023-7267,
Słowa kluczowe: Boredom, Dis/engagement, Fluctuations in the levels of boredom, L2 and L3 classroom
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1007/s42321-020-00056-0 Cytowania wg Scopus: 3 [07-06-2021]
[AWCZ-25645] [data modyf. 21-09-2020 10:05]
[20] [0.5]
6. Drugie życie, czyli o doświadczeniach studentów filologii angielskiej w świecie wirtualnym Second Life 2020, Mariusz Kruk, Mirosław Pawlak , Języki Obce w Szkole, nr 4, 11-17, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-26157] [data modyf. 12-02-2021 10:40]
[2.5] [0.5]
7. Fluctuations in self-perceived foreign language anxiety during visits to Second Life: a case study 2020, Mariusz Kruk, Innovation in Language Learning and Teaching, 1--14, ISSN: 1750-1229, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Changes in self-perceived, Second Life, case study, foreign language anxiety, informal learning
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/17501229.2020.1813737 Cytowania wg Scopus: 1 [07-06-2021]
[AWCZ-25627] [data modyf. 15-09-2020 11:18]
[100] [1]
8. Individual trajectories of boredom in learning English as a foreign language at the university level: insights from three students' self-reported experience 2020, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Innovation in Language Learning and Teaching, 1--13, ISSN: 1750-1229, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Boredom, disengagement, individual trajectories
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/17501229.2020.1767108 Cytowania wg Scopus: 3 [07-06-2021]
[AWCZ-25443] [data modyf. 06-07-2020 09:19]
[50] [0.5]
9. Investigating factors responsible for boredom in English classes: The case of advanced learners 2020, Mirosław Pawlak , Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, Sławomir Pasikowski , SYSTEM, Vol. 91, 1--10, ISSN: 0346-251X, eISSN: 1879-3282, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Boredom, Boredom in English language classes, Boredom proneness
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.system.2020.102259 Cytowania wg Scopus: 16 [07-06-2021]
[AWCZ-25181] [data modyf. 22-04-2020 09:18]
[50] [0.5]
10. Investigating individual trajectories in experiencing boredom in the language classroom: The case of 11 Polish students of English 2020, Mirosław Pawlak , Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, Language Teaching Research, 1--17, ISSN: 1362-1688, eISSN: 1477-0954, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boredom, disengagement, individual learner differences, individual trajectories, learning English
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1177/1362168820914004 Cytowania wg Scopus: 10 [07-06-2021]
[AWCZ-25180] [data modyf. 21-04-2020 15:07]
[100] [0.5]
11. The neglected emotion of boredom in teaching English to advanced learners 2020, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, International Journal of Applied Linguistics, 1--13, ISSN: 0802-6106, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: (the intensity of) boredom, challenge, dis/engagement, individual difference factors, stimulation
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1111/ijal.12302 Cytowania wg Scopus: 4 [07-06-2021]
[AWCZ-25442] [data modyf. 06-07-2020 08:57]
[50] [0.5]
12. Variation in experiencing boredom during self-directed learning in a virtual world. The case of one English major 2020, Mariusz Kruk, Australian Review of Applied Linguistics, 1--11, ISSN: 1833-7139, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Second Life, boredom in language learning, case study, fluctuations in self-perceived boredom levels, informal learning, self-directed learning
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1075/aral.19050.kru
[AWCZ-25629] [data modyf. 15-09-2020 11:43]
[40] [1]
13. Boredom in the English language classroom: An investigation of three language learners 2019, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Konińskie Studia Językowe: Change, development and achievement in the L2classroom: Thinking back and looking ahead (Special Issue), tom 7, nr 2, 197--214, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boredom, boredom proneness, complex dynamic systems, disengagement;
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.30438/ksj.2019.7.2.5
[AWCZ-25177] [data modyf. 20-04-2020 13:28]
[10] [0.5]
14. Changes in self-perceived willingness to communicate during visits to Second Life: a case study 2019, Mariusz Kruk, The Language Learning Journal, 2019, ISSN: 0957-1736, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Changes In Self-perceived Willingness To Communicate, Second Life, case study, informal learning
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) Cytowania wg Scopus: 1 [07-06-2021]
[AWCZ-23927] [data modyf. 15-03-2019 13:44]
[100] [1]
15. Dynamicity of perceived willingness to communicate, motivation, boredom and anxiety in Second Life: the case of two advanced learners of English 2019, Mariusz Kruk, Computer Assisted Language Learning, 2019, 1--27, ISSN: 0958-8221, eISSN: 1744-3210, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: changes in the levels of WTC, language anxiety and boredom, motivation, the complex dynamic systems, virtual worlds
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1080/09588221.2019.1677722 Cytowania wg Scopus: 12 [07-06-2021]
[AWCZ-24567] [data modyf. 13-11-2019 09:32]
[200] [1]
16. Ewaluacja narzędzi badania nudy na zajęciach z praktycznej nauki języka angielskiego z perspektywy makro i mikro 2019, Joanna Zawodniak, Mirosław Pawlak , Mariusz Kruk, Neofilolog, nr 53/2, 155--170, ISSN: 1429-2173, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: narzędzia pomiaru nudy, nuda, ocenianie nudy, zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.14746/n.2019.53.2.10
[AWCZ-25175] [data modyf. 20-04-2020 12:39]
[6.67] [0.33]
17. O nudzie i przeciw nudzie w klasie językowej 2019, Mirosław Pawlak , Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Języki Obce w Szkole, nr 3, 23--27, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-25174] [data modyf. 20-04-2020 10:32]
[1.67] [0.33]
18. On the possible interactions of varied EFL activities and learning styles with EFL students' motivational changes 2019, Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, Innovation in Language Learning and Teaching, 178--193, ISSN: 1750-1229,
Słowa kluczowe: Motivational changes, assisted performance, complex dynamic systems theory, emergent behaviors, sociocultural theory
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/17501229.2017.1420654 Cytowania wg Scopus: 5 [07-06-2021]
[AWCZ-22304] [data modyf. 02-02-2018 13:27]
[50] [0.5]
19. Changes in foreign language anxiety: A classroom perspective 2018, Mariusz Kruk, International Journal of Applied Linguistics, 28(1), 31--57, ISSN: 0802-6106, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: changes in the levels of anxiety, foreign language anxiety, learning English, longitudinal study, qualitative and quantitative analysis
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1111/ijal.12182 Cytowania wg Scopus: 8 [07-06-2021]
[AWCZ-22303] [data modyf. 02-02-2018 13:01]
[25] [1]
20. Motivational dynamics of language learning in retrospect: Results of a study 2018, Mariusz Kruk, Masoud Mahmoodzadeh , Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány, issue XVIII, no 2, 1--22, ISSN: 2498-4442, eISSN: 1587-1061, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.18460/ANY.2018.2.002
[AWCZ-23401] [data modyf. 10-12-2018 09:24]
[5] [0.5]
21. Porównawcze studium doświadczania nudy w nauce języków drugiego i trzeciego 2018, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Applied Linguistics Papers, vol. 25, nr 3, 149--163, ISSN: 2544-9354, bibliogr. tab. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-977a344f-f6e7-4430-b8b8-20aec01e5a7d
Słowa kluczowe: L2 and L3, boredom in the L2, factors responsible for experiencing boredom
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13)
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED,
[AWCZ-23391] [data modyf. 04-12-2018 09:16]
[6.5] [0.5]
22. Wpływ świata wirtualnego 'second life' na zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego i doświadczenia nudy u studentów filologii angielskiej. 2018, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Neofilolog, nr 50, 65--85, ISSN: 1429-2173, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: second life, zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego, złożone systemy dynamiczne
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7) DOI: 10.14746/n.2018.50.1.5
[AWCZ-23201] [data modyf. 09-10-2018 08:55]
[3.5] [0.5]
23. A look at the advanced learners' use of mobile devices for English language study: Insights from interview data 2017, Mariusz Kruk, The EUROCALL Review, Vol. 25, No. 2, 18--28, eISSN: 1695-2618, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: advanced EFL learners, learner autonomy, learning English, mobile devices
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.4995/eurocall.2017.7461
[AWCZ-22476] [data modyf. 09-03-2018 11:28]
[5] [1]
24. Nuda a praktyczna nauka języka angielskiego 2017, Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, Neofilolog, 49(1), 115--131, ISSN: 1429-2173, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: czynności wzbudzające zainteresowanie ucznia, emocje intelektualne, nuda, skłonność do odczuwania nudy
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7) DOI: 10.14746/n.2017.49.1.07
[AWCZ-22125] [data modyf. 18-12-2017 12:12]
[3.5] [0.5]
25. Prospective teachers' experiences in using second life for learning and teaching english 2017, Mariusz Kruk, Teaching English with Technology, Vol. 17, issue 1, 73--88, bibliogr. rys. summ. https://www.tewtjournal.org/issues/volume-2017/volume-17-issue-1/
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9) Cytowania wg Scopus: 3 [07-06-2021]
[AWCZ-21014] [data modyf. 13-02-2017 09:12]
[9] [1]
26. Rozważania o zmiennym charakterze motywacji na lekcji języka angielskiego jako obcego wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 2017, Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, Lingwistyka Stosowana, t. 23, nr 3, 135--149, ISSN: 2080-4814, bibliogr. tab. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1185b08a-73e7-4c15-8eb3-76b9bdcd9b37
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13)
[AWCZ-21735] [data modyf. 02-10-2017 14:15]
[6.5] [0.5]
27. Towards conceptualizing boredom as an emotion in the EFL academic context 2017, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Jonathan Chumas, Konińskie Studia Językowe, vol. 5, nr 1, 425--441, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: advanced learners of English, boredom, proneness to boredom
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2017.5.4.3
[AWCZ-22792] [data modyf. 29-05-2018 09:22]
[2] [0.33]
28. Zmiany w gotowości komunikacyjnej w języku angielskim u studentów filologii angielskiej w Second Life 2017, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Konińskie Studia Językowe, Vol. 5, No. 2, 203--221, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: engagement with language, intramental and intermental factors, the pyramid model, virtual worlds, willingness to communicate
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-22350] [data modyf. 13-02-2018 09:48]
[3] [0.5]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. New technological applications for foreign and second language learning and teaching 2020, / (Red.) Mariusz Kruk, Mark Peterson , .- Hershey, PA: IGI Global, 2020, s. 389.- ISBN: 9781799825913
Kod: RED-MON-INNE BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.4018/978-1-7998-2591-3
[RED-5896] [data modyf. 22-04-2020 09:49]
2. Konińskie Studia Językowe Change, development and achievement in the L2classroom: Thinking back and looking ahead (Special Issue) 2019, / (Red.) Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, .- Konin: Wydział Filologiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2019, Tom 7, nr 2, s. 145.- ISSN: 2353-1983
Kod: ROZ-6 BibTeX (pkt. 0)
[RED-5895] [data modyf. 21-04-2020 11:06]
3. Assessing the Effectiveness of Virtual Technologies in Foreign and Second Language Instruction Seria: Research Essentials Collection 2019, / (Red.) Mariusz Kruk, .- -: IGI Global Disseminator of Knowledge, 2019, s. 300.- ISBN: 9781522572862
Kod: RED-MON-INNE BibTeX (pkt. 5)
[RED-5810] [data modyf. 15-03-2019 13:35]