PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr n. med. Piotr Defort

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Klinika Neurochirurgii i Chorób Układu Nerwowego
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)