PERS - System Informacji o Pracownikach

Klinika Neurochirurgii i Chorób Układu Nerwowego

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Kliniki dr n. med. Paweł Jarmużek
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!