PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Ryszard Michalak

Dyscypliny naukowe nauki o polityce i administracji; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Stosunków Międzynarodowych / Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)