PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Stosunków Międzynarodowych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Ryszard Michalak
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Arkadiusz Tyda
Brak studentów studiów doktoranckich!