PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Stosunków Międzynarodowych

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 304

Telefon: 683284773
Adres E-mail:

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Ryszard Michalak
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!