PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!