PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 403

Telefon: 683284773

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!