PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr Jonathan Chumas

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 2 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Addressing the issue of violence in our society. The ten most important rules in the light of the study on "Society without violence" 2019, Marzanna Farnicka, Jonathan Chumas, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje, nr 33, 9--16, ISSN: 2299-4033, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24387] [data modyf. 03-10-2019 08:29]
2. Towards conceptualizing boredom as an emotion in the EFL academic context 2017, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Jonathan Chumas, Konińskie Studia Językowe, vol. 5, nr 1, 425--441, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: advanced learners of English, boredom, proneness to boredom
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2017.5.4.3
[AWCZ-22792] [data modyf. 29-05-2018 09:22]