PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Marzanna Farnicka

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
pedagogika; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4274-1646

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii / Pracownia Psychologii Rodziny

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 433

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Strona www: psychologia.wpps.uz.zgora.pl/wykladowcy-i-dyzury/dr-marzanna-farnicka/

Uwagi: Kierownik Pracowni Psychologii Rodziny

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Pracownia Psychologii Rodziny Kierownik Pracowni