PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Marek Smoluk

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 7 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Sports and physical training - any tips from the past?, 2018, Marek Smoluk , W: Education, Culture and Identity: The Future of Humanities, Education and Creative Industries: 3rd International Conference on Education, Culture and Identity. Book of proceedings, 2018 / ed. by Muhidin Mulalić, Almasa Mualalić, Nudžejma Obralić, Emina Jelešković, Sarajevo: International University of Sarajevo, s. 59--69, ISBN: 2566-4409 https://ecampus.ius.edu.ba/publication/education-culture-and-identity-future-humanities-education-and-creative-industry
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20050] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. The influence of the King's favourites on the reign of Charles I and his subsequent downfall, 2018, Marek Smoluk , W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego (#), s. 315--342, ISBN: 9788394656904 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4266984&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19895] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Angielskie ośrodki kształtcenia pod wpływem humanizmu w pierwszych dekadach XVI wieku, 2017, Marek Smoluk , W: W dialogu języków i kultur [VI], 2017 / red. nauk. Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz. T. VI, Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, s. 359--374, ISBN: 9788392635697 https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991022720679705066
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19818] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Hi-tech vs. superstitions: the world of fauna and flora in superstitious beliefs of seventeenth-century English society, 2021, Marek Smoluk , In Esse: English Studies in Albania: Journal of the Albanian Society for the Study of English (ASSE), Vol. 11, No 1, 6--16, ISSN: 2078-7413, bibliogr. summ. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=947325
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-31863] [data modyf. 23-06-2021 12:53]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Comprehensibility of the fauna and flora world in 17th century English society, 2019, Marek Smoluk , W: Languages Travel the World: Challenges and Perspectives in Language, Literary and Cultural Studies in the Technological Era. Fourth International Conference on Language, Literary and Cultural Studies: Book of Abstracts, Vlora, Albania, -, Vlora: Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities, University of Vlora "Ismail Qemali", 2019, s. 9--10, ISBN: 9789928245847, https://univlora.edu.al/2019/09/02/call-for-papers-2/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23585] [data modyf. 15-10-2021 17:26]
2. Angielskie ośrodki kształcenia pod wpływem humanizmu w pierwszych dekadach XVI wieku, 2017, Marek Smoluk , W: Księga streszczeń referatów zgłoszonych na VI Międzynarodową Konferencję Naukową "W kregu języków i kultur" (1-2 czerwca 2017 r., Warszawa), Warszawa, Polska, Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2017, s. 23, ISBN: 9788392635628, https://lingwistyka.edu.pl/ - [abstrakt]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22622] [data modyf. 11-10-2021 14:27]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018, / (Red.) Leszek Szymański , Joanna Zawodniak , Agnieszka Mobley , Marek Smoluk , .- Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2018, s. 324.- ISBN: 9788394656904 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4266984&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-W1-H BibTeX (pkt. 40)
[RED-5691] [data modyf. 29-11-2021 10:40]