PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Marek Smoluk

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 7 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Sports and physical training - any tips from the past? 2018, Marek Smoluk, W: Education, Culture and Identity: The Future of Humanities, Education and Creative Industries: 3rd International Conference on Education, Culture and Identity. Book of proceedings, 2018 / ed. by Muhidin Mulalić, Almasa Mualalić, Nudžejma Obralić, Emina Jelešković, Sarajevo: International University of Sarajevo, s. 59--69, ISBN: 2566-4409
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20050] [data modyf. 09-05-2018 12:43]
2. The influence of the King's favourites on the reign of Charles I and his subsequent downfall 2018, Marek Smoluk, W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 315--342, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19895] [data modyf. 01-03-2018 13:26]
3. Angielskie ośrodki kształtcenia pod wpływem humanizmu w pierwszych dekadach XVI wieku 2017, Marek Smoluk, W: W dialogu języków i kultur [VI], 2017 / red. nauk. Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz. T. VI, Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, s. 359--374, ISBN: 9788392635697
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19818] [data modyf. 13-02-2018 09:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Hi-tech vs. superstitions: the world of fauna and flora in superstitious beliefs of seventeenth-century English society 2021, Marek Smoluk, In Esse: English Studies in Albania: Journal of the Albanian Society for the Study of English (ASSE), Vol. 11, No 1, 6--16, ISSN: 2078-7413, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-31863] [data modyf. 04-05-2021 09:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Comprehensibility of the fauna and flora world in 17th century English society 2019, Marek Smoluk, W: Languages Travel the World: Challenges and Perspectives in Language, Literary and Cultural Studies in the Technological Era. Fourth International Conference on Language, Literary and Cultural Studies: Book of Abstracts, Vlora, Albania, -, Vlora: Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities, University of Vlora "Ismail Qemali", 2019, s. 9--10, ISBN: 9789928245847
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23585] [data modyf. 15-11-2019 12:29]
2. Angielskie ośrodki kształcenia pod wpływem humanizmu w pierwszych dekadach XVI wieku 2017, Marek Smoluk, W: Księga streszczeń referatów zgłoszonych na VI Międzynarodową Konferencję Naukową "W kregu języków i kultur" (1-2 czerwca 2017 r., Warszawa), Warszawa, Polska, Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2017, s. 23, ISBN: 9788392635628 - [abstrakt]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22622] [data modyf. 08-06-2017 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Interdisciplinary views on the English language, literature and culture 2018, / (Red.) Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Mobley, Marek Smoluk, .- Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 324.- ISBN: 9788394656904
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5691] [data modyf. 01-03-2018 12:23]