PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Liliana Kozar

Jednostka Instytut Neofilologii / Pracownia Romanistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 4 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. L'agence de voyage. Manuel de français sur objectifs spécifiques. Simulation globale. Niveau A2/B1. Enseignant, 2019, Cécile Demaret , Marc Hamelrijckx , Marie-Claire Hoebanx , Elżbieta Jastrzębska , Laurie Joosten , Witold Kędziora , Witold Kowalski , Liliana Kozar , [b.m.]: University of Zielona Góra, Haute École Francisco Ferrer, s. 30, , ISBN: -, bibliogr.
Kod: ROZ-1 BibTeX (pkt. 0)
[WZ-15234] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. L'agence de voyage. Manuel de français sur objectifs spécifiques. Simulation globale. Niveau A2/B1.Étudiant, 2019, Cécile Demaret , Marc Hamelrijckx , Marie-Claire Hoebanx , Elżbieta Jastrzębska , Laurie Joosten , Witold Kędziora , Witold Kowalski , Liliana Kozar , [b.m.]: University of Zielona Góra, Haute École Francisco Ferrer, s. 154, , ISBN: -, bibliogr.
Kod: ROZ-1 BibTeX (pkt. 0)
[WZ-15233] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Dérivation propre: moyen linguistique de formation des termes (sur l?exemple des termes français du régime supplémentaire de retraite), 2019, Liliana Kozar , Neophilologica, 31, 183--197, ISSN: 0208-5550, eISSN: 2353-088X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: denomination, morphological derivation, prefixation, specialist language, suffixation, terminology, terms
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 1031261/NEO.2019.31.11
[AWCZ-24908] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. Variabilité des formes terminologiques (sur l'exemple des termes français et polonais du régime supplémentaire de retraite), 2017, Liliana Kozar , Neophilologica, t. 29, 128--143, ISSN: 0208-5550, eISSN: 2353-088X, bibliogr. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=636822
Słowa kluczowe: formal variation, pragmatic variation, specialist language, term, terminology, variability
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 12)
[AWCZ-22269] [data modyf. 01-09-2021 12:39]