PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Liliana Kozar

Jednostka Instytut Neofilologii / Pracownia Romanistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 4 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. L'agence de voyage. Manuel de français sur objectifs spécifiques. Simulation globale. Niveau A2/B1. Enseignant 2019, Cécile Demaret , Marc Hamelrijckx , Marie-Claire Hoebanx , Elżbieta Jastrzębska, Laurie Joosten , Witold Kędziora, Witold Kowalski, Liliana Kozar, [b.m.]: University of Zielona Góra, Haute École Francisco Ferrer, s. 30, , ISBN: -, bibliogr.
Kod: ROZ-1 BibTeX (pkt. 0)
[WZ-15234] [data modyf. 12-12-2019 12:19]
2. L'agence de voyage. Manuel de français sur objectifs spécifiques. Simulation globale. Niveau A2/B1.Étudiant 2019, Cécile Demaret , Marc Hamelrijckx , Marie-Claire Hoebanx , Elżbieta Jastrzębska, Laurie Joosten , Witold Kędziora, Witold Kowalski, Liliana Kozar, [b.m.]: University of Zielona Góra, Haute École Francisco Ferrer, s. 154, , ISBN: -, bibliogr.
Kod: ROZ-1 BibTeX (pkt. 0)
[WZ-15233] [data modyf. 12-12-2019 12:16]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Dérivation propre: moyen linguistique de formation des termes (sur l?exemple des termes français du régime supplémentaire de retraite) 2019, Liliana Kozar, Neophilologica, 31, 183--197, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: denomination, morphological derivation, prefixation, specialist language, suffixation, terminology, terms
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 1031261/NEO.2019.31.11
[AWCZ-24908] [data modyf. 04-02-2020 09:52]
2. Variabilité des formes terminologiques (sur l'exemple des termes français et polonais du régime supplémentaire de retraite) 2017, Liliana Kozar, Neophilologica, t. 29, 128--143, bibliogr.
Słowa kluczowe: formal variation, pragmatic variation, specialist language, term, terminology, variability
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 12)
[AWCZ-22269] [data modyf. 29-01-2018 12:53]