PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

Dyscypliny naukowe nauki biologiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Biotechnologii / Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)