PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Biochemii i Biologii Komórki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Beata Machnicka
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!