PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Biotechnologii

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Beata Machnicka
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!