PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Biotechnologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Beata Machnicka
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Barbara Migdalska
Brak studentów studiów doktoranckich!