PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Biotechnologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Beata Machnicka
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!