PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr n. med. Barbara Dominik

Dyscypliny naukowe nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)