PERS - System Informacji o Pracownikach

Klinika Kardiologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Kliniki dr n. med. Anna Kasperowicz
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!