PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Andrzej Kasperski

Dyscypliny naukowe nauki biologiczne; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
inżynieria chemiczna; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Biotechnologii / Pracownia Biotechnologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)