PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Bioinformatyki i Sterowania Bioprocesami

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. inż. Andrzej Kasperski
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Włodzimierz Alawdin
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!