PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Bioinformatyki i Sterowania Bioprocesami

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!