PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr n. med. Piotr Zorga

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział: 50%, oświadczenie N: Nie
nauki o zdrowiu; udział: 50%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)