PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr n. med. Wojciech Wierzchołowski
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!