PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Agnieszka Mirończyk

Dyscypliny naukowe nauki chemiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Biotechnologii / Pracownia Biotechnologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)