PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Biotechnologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr inż. Iwona Sergiel
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!