PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Anna Timoszyk

Dyscypliny naukowe nauki biologiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Biotechnologii / Pracownia Biotechnologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)