PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. n. med. Maria Gańczak

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Chorób Zakaźnych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)