PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Chorób Zakaźnych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. n. med. Maria Gańczak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!