PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Piotr Borowiecki

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 40 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. On-line coloring of graphs, 2004, Piotr Borowiecki , W: Graph colorings, 2004 / ed. M. Kubale, Providence: American Mathematical Society, (Contemporary Mathematics, 352), s. 21--33, ISBN: 0821834584
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-6878] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
2. Kolorowanie w trybie on-line, 2002, Piotr Borowiecki , W: Optymalizacja dyskretna : modele i metody kolorowania grafów, 2002, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 53--71, ISBN: 8320427479
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5390] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. The complexity of bicriteria tree-depth, 2023, Piotr Borowiecki , Dariusz Dereniowski , Dorota Osula , Theoretical Computer Science, 1--28, ISSN: 0304-3975, eISSN: 1879-2294, bibliogr. rys. summ. - [In press - przyjęto do druku 24.12.2022 r.]
Słowa kluczowe: elimination tree, graph algorithms, graph ranking, parallel assembly, parallel processing, tree-depth
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.tcs.2022.12.032
, JIF: 1.002
[AWCZ-33845] [data modyf. 17-01-2023 12:31]
[100] [1]
2. Graph classes generated by Mycielskians, 2020, Mieczysław Borowiecki , Piotr Borowiecki(*) , Ewa Drgas-Burchardt , Elżbieta Sidorowicz , Discussiones Mathematicae : Graph Theory, Vol. 40, no. 4, 1163--1173, ISSN: 1234-3099, eISSN: 2083-5892, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Mycielski graphs, chromatic number., graph coloring
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.7151/dmgt.2345
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023] , JIF: .714
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 17-08-2020
[AWCZ-25734] [data modyf. 04-05-2022 13:53]
3. Computational aspects of greedy partitioning of graphs, 2018, Piotr Borowiecki(*) , Journal of Combinatorial Optimization, Vol. 35, 641--665, ISSN: 1382-6905, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Computational complexity, Graph coloring, Graph partitioning, Greedy algorithm, Grundy number, Minimal graphs
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1007/s10878-017-0185-2
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023] , JIF: .816
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 11-11-2017
[AWCZ-32259] [data modyf. 23-06-2022 11:40]
4. Dynamic F-free Coloring of Graphs, 2018, Piotr Borowiecki(*) , Elżbieta Sidorowicz , Graphs and Combinatorics, Vol. 34, 457--475, ISSN: 0911-0119, eISSN: 1435-5914, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Graph coloring, Greedy algorithm, Grundy number, Improper coloring, Subcoloring
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/s00373-018-1886-8
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023] , JIF: .488
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 15-03-2018
[AWCZ-22527] [data modyf. 01-07-2022 10:34]
5. Independence in uniform linear triangle-free hypergraphs, 2016, Piotr Borowiecki(*) , Michael Gentner , Christian Löwenstein , Dieter Rautenbach , Discrete Mathematics, Vol. 339, iss. 7, 1878--1883, ISSN: 0012-365X, eISSN: 1872-681X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Double linear, Hypergraph, Independence, Linear, Triangle-free, Uniform
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1016/j.disc.2016.01.006
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[AWCZ-32262] [data modyf. 20-09-2021 14:24]
6. Distributed graph searching with a sense of direction, 2015, Piotr Borowiecki(*) , Dariusz Dereniowski , Łukasz Kuszner , Distributed Computing, Vol. 28, 155--170, ISSN: 1300-5707, eISSN: 2636-8064, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Connected searching, Distributed algorithm, Fugitive search games, Graph exploration, Online algorithm, Pathwidth
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/s00446-014-0236-1
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023]
[AWCZ-32264] [data modyf. 20-09-2021 14:54]
7. Minimum order of graphs with given coloring parameters, 2015, Gábor Bacsó , Piotr Borowiecki(*) , Mihály Hujter , Zsolt Tuza , Discrete Mathematics, Vol. 338, iss. 4, 621--632, ISSN: 0012-365X, eISSN: 1872-681X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Achromatic number, Bipartite graph, Extremal graph, Graph coloring, Greedy algorithm, Grundy number
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.disc.2014.12.002
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[AWCZ-32263] [data modyf. 20-09-2021 14:34]
8. New potential functions for greedy independence and coloring, 2015, Piotr Borowiecki(*) , Dieter Rautenbach , Discrete Applied Mathematics, Vol. 182, 61--72, ISSN: 0166-218X, eISSN: 1872-6771, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Graph coloring, Greedy algorithm, Grundy number, Independent set, Vertex degree
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1016/j.dam.2013.12.011
Cytowania wg WOS: 6 [06-02-2023]
[AWCZ-32265] [data modyf. 20-09-2021 15:19]
9. Brushing with additional cleaning restrictions, 2014, Piotr Borowiecki(*) , Dariusz Dereniowski , Paweł Prałat , Theoretical Computer Science, Vol. 557, 76--86, ISSN: 0304-3975, eISSN: 1879-2294, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Brush number, Chip firing, Graph searching
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.tcs.2014.09.005
Cytowania wg WOS: 3 [30-01-2023]
[AWCZ-32269] [data modyf. 21-09-2021 14:10]
10. On-line ranking of split graphs, 2013, Piotr Borowiecki(*) , Dariusz Dereniowski , Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, Vol. 15, no. 2, 195--214, ISSN: 1462-7264, eISSN: 1365-8050, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: advice complexity, graph coloring, graph ranking, greedy algorithm, on-line algorithm, semi on-line algorithm, split graph
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-17847] [data modyf. 17-09-2021 14:01]
11. Dynamic Coloring of Graphs, 2012, Piotr Borowiecki(*) , Elżbieta Sidorowicz , Fundamenta Informaticae, Vol. 114, no 2, 105--128, ISSN: 0169-2968, eISSN: 1875-8681, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Grundy number, algorithms, critical graphs, graph coloring, graph product, greedy coloring, trees
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.3233/FI-2012-620
Cytowania wg WOS: 12 [06-02-2023]
[AWCZ-16450] [data modyf. 23-09-2021 12:58]
12. The potential of greed for independence, 2012, Piotr Borowiecki(*) , Frank Göring , Jochen Harant , Dieter Rautenbach , Journal of Graph Theory, Vol. 71, no. 3, 245--259, ISSN: 0364-9024, eISSN: 1097-0118, bibliogr. rys. summ. - dr inż. Piotr Borowiecki - brak afiliacji UZ
Słowa kluczowe: greedy algorithm, independence, stability
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1002/jgt.20644
Cytowania wg WOS: 14 [06-02-2023]
[AWCZ-16288] [data modyf. 16-09-2021 12:21]
13. GreedyMAX-type algorithms for the maximum independent set problem, 2011, Piotr Borowiecki , Frank Göring , Lecture Notes in Computer Science: SOFSEM 2011: Theory and practice of computer science, Vol. 6543, 146--156, bibliogr. rys. wykr. summ. - dr inż. Piotr Borowiecki - brak afiliacji UZ
Słowa kluczowe: graph algorithm, greedy algorithm, independent set, ordering, potential of a graph, stable set
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 13) DOI: 10.1007/978-3-642-18381-2_12
[AWCZ-16289] [data modyf. 08-10-2021 12:34]
14. Parity vertex colouring of graphs, 2011, Piotr Borowiecki , Kristína Budajová , Stanislav Jendrol , Stanislav Krajči , Discussiones Mathematicae : Graph Theory, Vol. 31, no 1, 183--195, ISSN: 1234-3099, eISSN: 2083-5892, bibliogr. rys. summ. - dr inż Piotr Borowiecki - brak afiliacji UZ
Słowa kluczowe: Fibonacci number, graph colouring, hypercube, ordered colouring, parity colouring, tree, vertex ranking
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-16287] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. On extremal sizes of lokally k-tree graphs, 2010, Mieczysław Borowiecki , Piotr Borowiecki , Elżbieta Sidorowicz , Zdzisław Skupień , Czechoslovak Mathematical Journal, Vol. 60, 571--587, ISSN: 0011-4642, eISSN: 1572-9141, bibliogr. rys. summ. - dr inż. Piotr Borowiecki - brak afiliacji UZ
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 13) DOI: 10.1007/s10587-010-0037-z
Cytowania wg WOS: 3 [06-02-2023]
[AWCZ-14825] [data modyf. 08-10-2021 12:27]
16. Algorytmiczne oszacowania liczby chromatycznej grafu, 2008, Piotr Borowiecki , Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej: Gdańsk(Seria: Technologie Informacyjne), T. 15, 6, 159--164, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-29348] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. On-line partitioning for on-line scheduling with resource conflicts, 2008, Piotr Borowiecki , Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics, Vol. 4967, 981--990, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: graph partitioning, maximum response time, on-line algorithms, on-line scheduling, quality of service, resource conflicts
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-13130] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Nowe oszacowania górne dla liczby chromatycznej grafu i ich zastosowania algorytmiczne, 2007, Piotr Borowiecki , Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej: Gdańsk(Seria: Technologie Informacyjne), T. 13, 5, 435--442, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-29025] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Efektywność algorytmów dynamicznego kolorowania grafów - zastosowania w sieciach optycznych WDM, 2006, Piotr Borowiecki , Elżbieta Sidorowicz , Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Wydaw. Politechniki Śląskiej ; Gliwice(Seria: Automatyka), nr 1727, 144, 135--142, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28766] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. On-line P-coloring of graphs, 2006, Piotr Borowiecki , Discussiones Mathematicae : Graph Theory, Vol. 26, no 3, 389--401, ISSN: 1234-3099, eISSN: 2083-5892, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: graph coloring, hereditary property, on-line algorithm
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.7151/dmgt.1331
[AWCZ-11321] [data modyf. 08-10-2021 12:29]
21. Efektywność algorytmów kolorowania grafów w trybie on-line (II), 2002, Piotr Borowiecki , Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: XIII Krajowa konferencja automatyzacji procesów dyskretnych ; Wydaw. Politechniki Śląskiej ; Gliwice(Seria: Automatyka), nr 1556, 136, 11--20, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-27277] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. A survey of hard-to-color graphs for off-line and on-line model of vertex coloring, 2001, Piotr Borowiecki , Marek Kubale , Journal of Applied Computer Science, Vol. 9, no 2, 7--17, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-8254] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
23. Efektywność algorytmów kolorowania grafów w trybie on-line, 2000, Piotr Borowiecki , Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Wydaw. Politechniki Śląskiej ; Gliwice(Seria: Automatyka), z. 131, 12--23, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26230] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
24. Kolorowanie grafów w trybie on-line, 1998, Piotr Borowiecki , Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Wydaw. Politechniki Śląskiej ; Gliwice(Seria: Automatyka), z. 123, 65--75, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26231] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
25. Partitions of some planar graphs into two linear forests, 1997, Piotr Borowiecki , Mariusz Hałuszczak , Discussiones Mathematicae : Graph Theory, Vol. 17, no 1, 95--102, ISSN: 1234-3099, eISSN: 2083-5892, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bipartition, linear forest, planar graphs
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.7151/dmgt.1042
[AWCZ-5190] [data modyf. 08-10-2021 12:30]
26. P-bipartitions of minor hereditary properties, 1997, Piotr Borowiecki , Jaroslav Ivanco , Discussiones Mathematicae : Graph Theory, Vol. 17, no 1, 89--93, ISSN: 1234-3099, eISSN: 2083-5892, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bepartitions of graphs, generalized colouring, minor hereditary property of graphs
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.7151/dmgt.1041
[AWCZ-5189] [data modyf. 08-10-2021 12:32]
27. P-Bipartitions of Graphs, 1993, Piotr Borowiecki , Vishwa International Journal of Graph Theory, Vol. 2, no 2, 109--116, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8493] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. The Complexity of Bicriteria Tree-Depth, 2021, Piotr Borowiecki , Dariusz Dereniowski , Dorota Osula , W: Fundamentals of Computation Theory - FCT 2021: 23rd International Symposium (#), Athens, Grecja, Cham: Springer Nature Switzerland, 2021, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12867, s. 100--113, ISBN: 9783030865924,
Słowa kluczowe: Elimination tree, Graph ranking, Parallel assembly, Tree-depth
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1007/978-3-030-86593-1_7
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[KONF-23847] [data modyf. 29-09-2021 10:50]
[140] [1]
2. On Computational Aspects of Greedy Partitioning of Graphs, 2017, Piotr Borowiecki(*) , W: Frontiers in Algorithmics - FAW 2017: 11th International Workshop, Chengdu, Chiny, Cham: Springer International Publishing, 2017, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10336, s. 34--46, ISBN: 9783319596044,
Słowa kluczowe: Computational complexity, Graph coloring, Graph partitioning, Greedy algorithm, Grundy number, Minimal graphs
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/978-3-319-59605-1_4
Cytowania wg WOS: 1 [09-01-2023]
[KONF-23848] [data modyf. 16-09-2021 14:01]
3. Distributed Evacuation in Graphs with Multiple Exits, 2016, Piotr Borowiecki , Shantanu Das , Dariusz Dereniowski , Łukasz Kuszner , W: Structural Information and Communication Complexity - SIROCCO 2016: 23rd International Colloquium, Helsinki, Finlandia, Cham: Springer International Publishing, 2016, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9988, s. 228--241, ISBN: 9783319483139,
Słowa kluczowe: Discrete evacuation, Distributed algorithm, Mobile agents, Network flow
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-48314-6_15
Cytowania wg WOS: 4 [06-02-2023]
[KONF-23849] [data modyf. 16-09-2021 14:33]
4. Algorithmic bounds on the chromatic number of a graph, 2008, Piotr Borowiecki , W: Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Gdańsk University of Technology, 2008, s. 285--288, ISBN: 9781424422449,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18837] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. A survey of hard-to-color graphs for off-line and on-line model of vertex coloring, 2001, Piotr Borowiecki , Marek Kubale , W: System - Modelling - Control: 10th International Conference, Zakopane, Polska, Łódź: Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 1, s. 75--82,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10113] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Characterization of graphs critical for first-fit graph coloring, 1998, Piotr Borowiecki , W: 13. Workshop on Discrete Optimization, Burg, Niemcy, Burg: [brak wydawcy], 1998, s. 8--12,
Słowa kluczowe: Critical graphs, Graph algorithms, On-line graph coloring
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4588] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Discussiones Mathematicae : Graph Theory, 2022, / (Red.) Piotr Borowiecki , -- [et. al.] , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2022, Vol. 42, 1-4.- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-6103] [data modyf. 17-01-2023 12:43]
2. Discussiones Mathematicae : Graph Theory, 2021, / (Red.) Piotr Borowiecki(*) , -- [et. al.] , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2021, Vol. 41, no. 1-4.- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5997] [data modyf. 17-01-2023 12:44]
3. Discussiones Mathematicae : Graph Theory, 2011, / (Red.) Piotr Borowiecki , Ewa Drgas-Burchardt , Elżbieta Sidorowicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2011, Vol. 31, no. 2 spec..- ISSN: 1234-3099 - [Guest Editors - CID 2009]
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5995] [data modyf. 22-09-2021 11:29]
4. Discussiones Mathematicae : Graph Theory, 2009, / (Red.) Piotr Borowiecki , Danuta Michalak , Elżbieta Sidorowicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2009, Vol. 29, no. 2 spec..- ISSN: 1234-3099 - [Guest Editors - CID 2007]
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5994] [data modyf. 22-09-2021 11:26]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)
1. Algorytmy kolorowania grafów w trybie on-line, 2000, Piotr Borowiecki , .- Politechnika Gdańska: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, 2000.- s. 133/ Promotor : prof. dr hab. inż Marek Kubale
Kod: PHD BibTeX (pkt. 0)
[PHD-1120] [data modyf. 06-04-2021 13:58]